En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Snart är våren här!

Lördagen den 13:de april kl 09.00 bjuder vi in till den traditionella vårstädningen kring campingen och kyrkan så att allt är redo till campingens öppnande, Det finns arbetsuppgifter för alla.

Vi bjuder alla jobbare på fika 11.00.  

GUD VILL ÖSA SIN KÄRLEK ÖVER DIG! 

”Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss” Romarbrevet kap 5 vers 5

Är det något som gör livet värt att leva för så är det ju kärlek. Kärlek är när både känslor, vilja och handlingar samverkar för en annan människas bästa. Kärlek kan vara både lugn och känslostormande, den kan vara vänskaplig och den kan vara förälskande. Men kärlek är inte bara känslostormande, den är också en viljehandling. Något vi uthålligt får hålla på med även när den inte pirrar av glädje. Paulus säger: ”Kärleken är tålig och mild…den beter sig inte illa, den söker inte sitt…allt uthärdar den” (se 1Korintierbrevet kap 13). 

En orsak till varför så många äktenskap spricker är kanske att man inte står ut när förälskelsen falnat och vardagen bara är just vardag. ”Vem ska laga mat, vem ska handla, tvätta, plocka upp, lämna ungar. Och så pengar, räkningar, möten och taco på fredag.” Paulus sa: ”allt uthärdar den”. 

Kärlek är överlåtelse. I nöd o i lust. Och för att det också skall vara lust behöver man vara lite fantasifull och se till att göra kul saker emellanåt, men framför allt ha en kärleksfull ton när man pratar med varandra. Inte så lätt alltid. 

Men kärleken är nog det som man borde satsa mest på i livet. Och se till att visa den, inte bara för den man eventuellt lever med, utan också för sina vänner, släktingar men också medmänniskor man inte känner. På ett tåg hamnade jag vid en man som jag faktiskt mest lyssnade på. Jag önskade Guds välsignelse också. Han tackade så oerhört mycket för att jag visat uppmärksamhet trots att vi inte kände varandra. Nästan lite pinsamt, inte behöver nån tacka för det? Men så enkelt kan man visa kärlek till en medmänniska trots att man inte känner denne. Jag tror det märks i ens blick på något sätt, om man gör något av kärlek eller av olust och tvång. Johannes skriver: Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning” (Se 1 Johannes brev kap 3 vers 18)

Kärleken kommer från Gud. ”Gud är kärlek” skriver Johannes (se 1 Johannes brev kap 4 vers 16). Det betyder att Gud inte behöver anstränga sig för att älska. Han bara gör det. Det är hans väsen och personlighet. Gud älskar inte för att vi har gjort något som förtjänar det. Han älskar bara för att som en engelsk sång säger. Guds kärlek har också blivit mycket konkret. Hur då? -Jo, Gud sände sin ende Son Jesus för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Och varför gjorde Gud det? Jo, för att ”Så älskade Gud världen” (se Johannes evangelium kap 3 vers 16). ”” älskade Gud världen. Det måste vara väldigt mycket eftersom människan både förstör och förgör. Men det verkar som om Gud ser bakom våra onda handlingar. Han ser oss som dem vi var när vi föddes. Och Gud älskar oss på samma sätt hela våra liv. 

Gud älskar Dig! 

 

Gud välsigne dig

Anders Westman

 
 
 
VAD ÄR VALLERSVIKSKYRKAN FÖR KYRKA?
 
Kort och gott: En kristen kyrka. 
Här kommer ett lite mer utvecklat svar: Vallersvikskyrkan eller Vallersviks ekumeniska församling som är det formella namnet bildades 1990. Från början tillhörde församlingen Svenska Baptistsamfundet (SB), en del av den världsvida baptistiska kyrkogemenskapen Baptist World Allience som idag består av ca 36 miljoner medlemmar utöver världen. Baptismen föddes i Schweiz där den första församlingen av nydöpta troende bildades 1525 i staden Zollikon. Till Sverige kom baptismen 1848 då 5 nydöpta tillsammans med ledaren F O Nilsson bildade Sveriges första frikyrkoförsamling här i Frillesås. Denna händelse har blivit känd även utanför kristna kretsar på grund av att den lilla församlingen införde lika rösträtt för både män och kvinnor 73 år innan det blev lagstadgat. 
 
Den 4 juni 2011 bildades ett nytt kyrkosamfund i Sverige då de tre kyrkosamfunden Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan gick ihop och blev Equmeniakyrkan. Vallersvikskyrkan blev då en av kyrkorna i denna nya kyrkogemenskap. Kyrkans måtto är detsamma som Vallersvikskyrkan måtto: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”. 
 
Så långt om oss som en del av den större kyrkogemenskapen. Men vad kännetecknar just Vallersvikskyrkan? 
Jo, Vallersvikskyrkan är en kyrka med drygt 100 medlemmar. Församlingen firar gudstjänst varje söndag året runt och till gudstjänsten, liksom till alla övriga samlingar vi erbjuder, är alla välkomna! Våra olika aktiviteter kan man läsa om här på hemsidan samt i vårt program. 
 
FAQ
 
Fråga: Vad skiljer er från andra kyrkor t.ex. Svenska kyrkan?
 
Svar: Som alltid genom historien har vissa saker i Bibeln tolkats olika av olika kyrkor och dess företrädare framför allt när det handlar om Dopet och Nattvarden. Inom Equmeniakyrkan och de flesta andra frikyrkor kan personer som inte är präster eller pastorer förrätta nattvarden. Det är den största skillnaden. I praktiken utgör denna och andra små skillnader inget samarbetsproblem. Vi firar regelbundet gemensamma gudstjänster. 
En annan skillnad är att frikyrkor traditionellt i första hand är lekmannakyrkor där medlemmarna hjälper till med t.ex. gudstjänster, praktiskt arbete och administration. 
 
Fråga: Måste man vara kristen eller medlem i er kyrka för att besöka er?
 
Svar: Nej det måste man inte. Våra gudstjänster liksom alla våra samlingar är öppna för alla. Det är bara att komma! Vissa aktiviteter som t.ex. Alphakurs och Konfirmationsläsning kräver dock anmälan. 
 
Fråga: Betalar medlemmar en avgift till kyrkan?
 
Svar: Nej vi har ingen medlemsavgift. Kyrkans ekonomi bygger i första hand på frivilliga gåvor och kollekter. Om man vill kan man låta sin kyrkoavgift gå till Equmeniakyrkan. 
 
Fråga: Förväntas man ha en viss livsstil inom frikyrkan?
 
Svar: Inom kyrkan talar vi ofta om ”Att följa Jesus” och att vara ”Lärjunge till Jesus”. Vi använder begrepp som att ”Bli frälst” eller ”Komma till tro”. Det är klart att en så stor förändring som dessa begrepp antyder kommer påverka ens livsstil på olika sätt. Förhoppningsvis påverkas man av Jesus när man läser Bibeln och ber, går på gudstjänster och umgås med andra troende. Något positivt händer – man blir mer lik Herren Jesus Kristus. Det kanske betyder att man börjar älska människor man tidigare haft svårt för, att man blir fri från missbruk eller gör upp med ett ev. mörkt förflutet. Men detta är oftast en process, inget som sker, eller förväntas ske på stubinen! Ibland berättar nykristna om hur svordomar plötsligt försvann när de blev frälsta, eller hur något annat mirakulöst hände, men för de flesta är vandringen med Jesus något som sakta men säkert gör oss mer lika honom. 
 
För fler frågor och funderingar, hör av er till kyrkans pastor eller kom hit och ställ frågorna direkt i samband med t.ex. en gudstjänst! 
 
Du är alltid Välkommen! 
Anders Westman
Pastor