En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

VAD ÄR VALLERSVIKSKYRKAN FÖR KYRKA?
 
Kort och gott: En kristen kyrka. 
Här kommer ett lite mer utvecklat svar: Vallersvikskyrkan eller Vallersviks ekumeniska församling som är det formella namnet bildades 1990. Från början tillhörde församlingen Svenska Baptistsamfundet (SB), en del av den världsvida baptistiska kyrkogemenskapen Baptist World Allience som idag består av ca 36 miljoner medlemmar utöver världen. Baptismen föddes i Schweiz där den första församlingen av nydöpta troende bildades 1525 i staden Zollikon. Till Sverige kom baptismen 1848 då 5 nydöpta tillsammans med ledaren F O Nilsson bildade Sveriges första frikyrkoförsamling här i Frillesås. Denna händelse har blivit känd även utanför kristna kretsar på grund av att den lilla församlingen införde lika rösträtt för både män och kvinnor 73 år innan det blev lagstadgat. 
 
Den 4 juni 2011 bildades ett nytt kyrkosamfund i Sverige då de tre kyrkosamfunden Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan gick ihop och blev Equmeniakyrkan. Vallersvikskyrkan blev då en av kyrkorna i denna nya kyrkogemenskap. Kyrkans måtto är detsamma som Vallersvikskyrkan måtto: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”. 
 
Så långt om oss som en del av den större kyrkogemenskapen. Men vad kännetecknar just Vallersvikskyrkan? 
Jo, Vallersvikskyrkan är en kyrka med drygt 100 medlemmar. Församlingen firar gudstjänst varje söndag året runt och till gudstjänsten, liksom till alla övriga samlingar vi erbjuder, är alla välkomna! Våra olika aktiviteter kan man läsa om här på hemsidan samt i vårt program. 
 
FAQ
 
Fråga: Vad skiljer er från andra kyrkor t.ex. Svenska kyrkan?
 
Svar: Som alltid genom historien har vissa saker i Bibeln tolkats olika av olika kyrkor och dess företrädare framför allt när det handlar om Dopet och Nattvarden. Inom Equmeniakyrkan och de flesta andra frikyrkor kan personer som inte är präster eller pastorer förrätta nattvarden. Det är den största skillnaden. I praktiken utgör denna och andra små skillnader inget samarbetsproblem. Vi firar regelbundet gemensamma gudstjänster. 
En annan skillnad är att frikyrkor traditionellt i första hand är lekmannakyrkor där medlemmarna hjälper till med t.ex. gudstjänster, praktiskt arbete och administration. 
 
Fråga: Måste man vara kristen eller medlem i er kyrka för att besöka er?
 
Svar: Nej det måste man inte. Våra gudstjänster liksom alla våra samlingar är öppna för alla. Det är bara att komma! Vissa aktiviteter som t.ex. Alphakurs och Konfirmationsläsning kräver dock anmälan. 
 
Fråga: Betalar medlemmar en avgift till kyrkan?
 
Svar: Nej vi har ingen medlemsavgift. Kyrkans ekonomi bygger i första hand på frivilliga gåvor och kollekter. Om man vill kan man låta sin kyrkoavgift gå till Equmeniakyrkan. 
 
Fråga: Förväntas man ha en viss livsstil inom frikyrkan?
 
Svar: Inom kyrkan talar vi ofta om ”Att följa Jesus” och att vara ”Lärjunge till Jesus”. Vi använder begrepp som att ”Bli frälst” eller ”Komma till tro”. Det är klart att en så stor förändring som dessa begrepp antyder kommer påverka ens livsstil på olika sätt. Förhoppningsvis påverkas man av Jesus när man läser Bibeln och ber, går på gudstjänster och umgås med andra troende. Något positivt händer – man blir mer lik Herren Jesus Kristus. Det kanske betyder att man börjar älska människor man tidigare haft svårt för, att man blir fri från missbruk eller gör upp med ett ev. mörkt förflutet. Men detta är oftast en process, inget som sker, eller förväntas ske på stubinen! Ibland berättar nykristna om hur svordomar plötsligt försvann när de blev frälsta, eller hur något annat mirakulöst hände, men för de flesta är vandringen med Jesus något som sakta men säkert gör oss mer lika honom. 
 
För fler frågor och funderingar, hör av er till kyrkans pastor eller kom hit och ställ frågorna direkt i samband med t.ex. en gudstjänst! 
 
Du är alltid Välkommen! 
Anders Westman
Pastor