En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

 

Församlingen är ett provisorium

Den här frasen har jag hört med jämna mellanrum, speciellt under kyrkokonferenser och utbildningar i kyrkans tjänst. Ordet provisorium är därför för mig förknippat med ”konferensnivån” snarare än gräsrotsnivån. När jag möter någon som inte går i kyrkan och vi börjar prata skulle det inte falla mig in att fälla kommentaren ”Välkommen till kyrkan, men kom ihåg att den är ett provisorium”. Vissa ord skapar distans, beroende på i vilket sammanhang man rör sig. 

Men tanken bakom detta är bättre än själva ordet i sig. Det handlar om att kyrkan och församlingen, oavsett vad den kallas, är på väg mot ett mål. Och på den vägen kommer inte allt vara eller bli helt perfekt i denna kyrka. Precis som i en familj. Eller en arbetsplats. Men församlingen är ”Good enough”. Och därför vågar jag påstå att även du som inte tillhör någon församling idag, skulle kunna hitta en gemenskap i kyrkan som skulle stärka dig. Församlingen kallas i bibeln för ”Kristi kropp”. Och när vi möter denna kropp och själva blir en del av den, upptäcker vi både att ”Oj! Kyrkan är inte perfekt! Det är människor här med!!” (med brister osv.) Men vi märker även att det finns en skatt i församlingsgemenskapen. Olika åldrar, bakgrunder, social tillhörighet osv. berikar! Är du nybörjare i kristen tro har vi under våren något som kallas Alphakurs! Hör av dig till mig om du vill veta mer! 

Och som alltid! Välkommen till kyrkan!
 
Anders Westman
Pastor/Församlingsföreståndare