Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Gudstjänst

Gudstjänst med medverkan av Markus Olsson, Axel och Amanda Jorendal spelar och sjunger med oss. Medverkar gör även Johannes Arnesson.

Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard, Peter Pop Lundbäck predikar och för mötesledning står Magdalena Odequist. Jon Wallner spelar och sjunger med oss.  

Gudstjänst

Besök av pastorskandidat, Elisabeth o Thomas Ohlson, insamling till pastors- och diakonutbildningen

Gudstjänst

Anders Westman, Catrin Westman, Alma Wadskog

Årsmöte

Årsmöte Vallersviks ekumeniska församling kl. 13.00