Surfchurch

Vi är en del av en rörelse som kallas surfchurch och finns i många länder och världsdelar. Vi anordnade bl.a. SM i kite under hösten 2020. Du kan läsa en artikel om det via https://www.instagram.com/p/CGvYkHjn16H/

Vill du läsa mer gå in på 

https://www.instagram.com/surfchurchvallersvik/