GUDSTJÄNST

Gudstjänst på söndagar kl. 11.00 i Vallersvikskyrkan.

Nattvard i regel den första söndagen i månaden. Välkommen!