Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Gudstjänst

Vallersvikskyrkan

Predikan: Marcus Olson Sång & musik: Jon Wallner Mötesledare: Gunnel Svedar

Aftonbön

Vallersvikskyrkan

Medverkan Anders Westman

Gudstjänst med nattvard

Vallersvikskyrkan

Predikan: Anders Westman Sång & musik: Viola Westman Mötesledare: Rachel Söderberg

Gudstjänst

Vallersvikskyrkan

Predikan: Anders Westman

Gudstjänst

Predikan: Ulrika Wadskog Mötesledare: Heidi Sjöstedt