Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Today

Adventsgudstjänst

Vallersvikskyrkan

11.00 Adventsgudstjänst, Anders Westman, Svante Mjönes

Stavgång

Vallersvikskyrkan

Efter uppvärmning går vi en runda föjt av fika.

Empowering Weekend

Mölndal Pingst Baazgatan 9, Mölndal

Ungdomshelg i Mölndal, för mer info: se Instagram: @vallersvik.ung eller kontakta Milou (0700 56 06 50)

SJUNG JULENS SÅNGER

Vallersvikskyrkan

Kom och sjung julens sånger tillsammans med musiker från Vallersvikskyrkan